Nav-Jeevan

Facebook

Nieuwsbrief juli 2008

foto van Tina en Bhawna

Tina en Bhawna


Februari 2008

In februari bezochten wij het project. Het is overweldigend te zien hoe bijna 100 kinderen dagelijks de school bezoeken. Ze zijn verdeeld over een kleuterklas, de klassen 1 t/m 5 en een speciale klas voor kinderen die achter zijn in hun ontwikkeling. De helft van de kinderen verblijft ook in het hostel. De klaslokalen en slaapzalen bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw. In dit gebouw is ook een tijdelijk ingerichte keuken.

De constructie van de begane grond van het tweede gebouw is ook afgerond maar nog niet in gebruik genomen. In deze vleugel bevinden zich slaapzalen, een grote eetzaal en keuken. De bedoeling is tijdens de schoolvakantie in mei-juni de gebouwen af te werken en de nieuwe vleugel in te richten zodat bij de start van het nieuwe schooljaar op 26 juni, 150 kinderen toegelaten kunnen worden, waarvan 75 in het hostel. Het hoofdgebouw (eerste en tweede verdieping) zal volledig ingericht worden met klaslokalen. Het tweede gebouw zal de slaapzalen, de eetzaal en de keuken herbergen.

Vijftig nieuwe kinderen per schooljaar is het maximaal haalbare. De kinderen van Nav-Jeevan zijn niet als andere schoolgaande kinderen. Ze komen uit extreme armoede en zijn gewend alles aan te wenden om te krijgen wat ze nodig hebben. Ze zijn nergens bang voor en onafhankelijk. Het is geweldig te zien hoe ze veranderen als ze leren lezen en schrijven. Ze komen uit een smerige omgeving maar leveren keurig nette werkjes af. Ze hebben hun hele leven in krotten gewoond maar maken tekeningen van groene boerderijen met bloemen, bomen, bergen en prachtige huizen.


26 juni 2008

De eerste schooldag met 150 kinderen; twee kleuterklassen, de klassen 1 t/m 6 en een speciale klas. De helft van de kinderen verblijft ook in het hostel. Netjes ingerichte klaslokalen, slaapzalen, keuken en eetzaal. Onze doelstelling is bereikt. Geweldig. Men is nog wel volop bezig met de afwerking van de buitenzijde van de gebouwen. Naast de vrijwilligers zijn er 16 personeelsleden; 9 onderwijzeressen (3 van hen zijn tevens maatschappelijk werkster) en 7 overige personeelsleden (begeleiding en huishoudelijk personeel).


Doelstelling juni 2009

Een eerste schooldag met 200 kinderen, waarvan 100 in het hostel. Twee kleuterklassen, twee eerste klassen, de klassen 2 t/m 7 en een speciale klas, een ingericht computerlokaal en een bibliotheek.

In 2009 zal het huidige gebouw met 200 kinderen op school en 100 in het hostel vol zijn. De fundering van het tweede gebouw kan nog 3 verdiepingen dragen maar het lijkt op dit moment niet verstandig verder te gaan met de constructie. Dit betekent dat we het bestaande gebouw afwerken en de verdiepingen voorlopig laten rusten. Liever zorgen we dat we zoveel vaste donateurs krijgen dat we de vaste kosten per maand hieruit kunnen betalen.

Kosten per maand voor 150 kinderen:
Salarissen (16 personeelsleden)€ 1.000
Voeding, medicijnen (150 kinderen)€ 1.500
Diversen (boeken etc.)€ 500
Gas, water, elektriciteit€ 400
Vervoer€ 250
Totaal€ 3.650

Op dit moment zijn onze vaste inkomsten gemiddeld zo'n 1.700 euro per maand. De lokale bevolking doneert vaak in natura. Ook komen er af en toe bedragen binnen van Amerikaanse donateurs.

In het afgelopen half jaar hebben we enkele grote giften gekregen bestemd voor speciale projecten:
Van de 1.000 euro van de boekenbeurs van de Vincentius Vereniging uit Den Bosch en de 1.500 euro van de Geraniumactie van het Zwijsen College uit Veghel zijn de leslokalen, slaapzalen, eetzaal en keuken ingericht.
Van de 20.000 euro van Godert van Buren worden de gebouwen afgewerkt, het terrein bestraat, klimtoestellen geplaatst en een generator gekocht.

Van de bijdragen van onze vaste donateurs en de verdubbeling door Alexander Calder Arbeidsintegratie van de giften van het personeel van de Calder Holding worden de vaste kosten betaald en zijn boeken, uniformen en schoenen voor de kinderen gekocht.

Projecten die we nog graag realiseren de komende maanden zijn de inrichting van een computerlokaal en de inrichting van een bibliotheek. Mocht er op uw school of vereniging nog een goed doel gezocht worden dan zou het heel fijn zijn als u ons project voorlegt. Natuurlijk zullen wij aanwezig zijn om voorlichting te geven.

foto van spelende kinderen

Schoolreisje

Zoals elk jaar gingen we met de kinderen op schoolreisje. Het was weer een dag om nooit te vergeten. We zijn o.a. naar het planetarium geweest. De kinderen hadden het geweldig naar hun zin. Ze hebben ook een 3D film gezien. Fantastisch, de kleintjes schrokken soms zo dat ze hun bril afzetten.

foto van de kinderen in het planetarium

Sommige kinderen raken je erg. Zoals de kleine Isha en haar zusje Saloni. De twee meisjes hebben geen ouders meer. Het zijn de meisjes uit mijn vorige nieuwsbrief, herinnert u zich het, ze aten luizen van elkaars hoofd. Ze hadden alleen een tante die nauwelijks naar ze omkeek. Isha was zo getraumatiseerd, ze sprak maanden geen woord maar nu begint ze wat los te komen. De tante had ze na bijna een jaar, op aandringen van Iris Wilkinson, een week voor het schoolreisje kort bezocht. In het planetarium konden we buiten picknicken. We zaten aan tafel bij Isha en nog een paar andere kinderen. De kinderen probeerden ons wat Hindi woorden te leren en lieten ons allerlei rijmpjes horen. Toen iedereen klaar was en zijn bord af ging spoelen kwam de kleine Isha naast me zitten. Ze keek me verlegen aan met haar twee grote ogen en zei wat. Ik gebaarde dat ik het niet verstond en ze zei het nog een keer. Toen riep ik Aneeta en vroeg wat ze zei. Ze vertaalde: "mijn mama heeft me vorige week bezocht". Natuurlijk was het haar mama niet maar kennelijk was ze zo belangrijk voor haar dat ze de tante met mama associeerde. Tante geeft eigenlijk niets om ze. Hoe verschrikkelijk is het om zo klein te zijn en helemaal alleen en verlaten. Gelukkig is Nav-Jeevan er. Een veilige plek waar ze gelukkig kan zijn.

foto van Isha

Isha

Met vriendelijke groet,
Annelies van de Ven
Voorzitter Stichting Nav-Jeevan
Derde Rompert 26
5233 AJ Den Bosch
telefoon 073-6417676 of 06-53382577