Nav-Jeevan

Facebook

Nieuwsbrief december 2005

Feestelijke Opening School en Hostel Nav-Jeevan   13 november 2005

Op 13 november jl. is de nieuwe school en het hostel voor straatkinderen en kinderen uit de sloppenwijken van Nagpur feestelijk geopend. De kinderen studeerden maandenlang hun liedjes, dansjes en toneelstukjes in. Ouders, medewerkers, vrijwilligers, familie en kennissen waren aanwezig. Het werd een onvergetelijke dag.

openingsdansje kinderen

Zonder uw steun zou deze droom nooit verwezenlijkt zijn. Namens alle kinderen en de vrijwilligers van de Indiase en Nederlandse Stichting Nav-Jeevan danken wij u hartelijk voor uw donaties; vrienden, kennissen, medewerkers van Alexander Calder Arbeidsintegratie, AOB Compaz en Calder Holding, Melmdijk BV, Zwijssen College Veghel, Stichting Emmaus, Eshof markt, SOS Rommelmarkt, Vincentius Vereniging, OCÉ en de NCDO.

In oktober voerden we samen met Wilde Ganzen, het St.-Willibrord Gymnasium Deurne, Emmaus Bilthoven en Alexander Calder Arbeidsintegratie een succesvolle actie voor de inrichting van de school en het hostel, de aanschaf van een schoolbus, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de inrichting van het speelterrein. Na het inrichten zullen de kinderen definitief hun intrek nemen. En dit is heel hard nodig. We hebben zoveel schrijnende gevallen.

het nieuwe gebouwHet nieuwe gebouw
foto Pinkyfoto Ranjeeta, Sunil en Anil

Pinki (links). Nadat haar 14-jarig broertje vorig jaar overleed, verloor zij enkele maanden geleden ook haar vader. Pinki is helemaal alleen op de wereld.

Ranjeeta, Sunil en Anil (rechts), de 3 jongsten uit een gezin van vijf. Moeder is dood, zij zijn nergens welkom. In de sloppen worden ze verjaagd door de man van hun oudste zus en in het dorp van de familie van de moeder zijn er geen mogelijkheden hen te verzorgen. Zij sturen hen weer terug naar de stad. Heen en weer geslingerd en bedreigd raken zij getraumatiseerd. Wij kunnen ze een veilige plek bieden zodat ze zich normaal kunnen ontwikkelen.

foto Mangal

Mangal, 7 jaar, heeft geen ouders, woont met zijn broertje en zusje in de sloppen en dreigt in handen te vallen van duistere figuren. Mangal, een zeer intelligent jongetje, speelde de hoofdrol in een aantal optredens tijdens de opening. Hij kan prachtig dansen. Hierboven zie je hem in actie tijdens de opening, met links van hem Shilpa en rechts Alka.

foto Arti

Arti (in het paarse jurkje), Tina (in het geel) en Sanjit (met het blauwe truitje). Ze wonen met moeder (linksvoor met het jongste zoontje) en 8 kinderen in het kleine krotje op de achtergrond.


Plannen voor 2006

De kinderen zullen in januari hun intrek nemen in het nieuwe onderkomen. Voor het eerst kunnen we hen dan ook 's nachts onderdak bieden. Dit zal vooralsnog mogelijk zijn voor zo'n 40 kinderen. Naast de 3 maatschappelijk werksters die we nu in dienst hebben zullen we meer personeel aan moeten nemen: leerkrachten en verzorgers.
Verder zullen we doorgaan met de bouw. Hiertoe zal een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden bij de NCDO. Het nieuwe gedeelte krijgt een fundering voor 4 verdiepingen. In de toekomst zal hier ook een kindertehuis en een huis voor ouderen zonder zorg ondergebracht worden.

Aan onze collega's in India dragen wij met veel vertrouwen de uitvoering van het project over. Aan Nederlandse zijde is het de uitdaging zoveel mogelijk donateurs te vinden zodat het project in India verder ontwikkeld en vormgegeven kan worden. Naast uw financiële bijdrage, die natuurlijk van harte welkom is, vragen wij u mee te denken over een mogelijk andere bijdrage zoals:

  • een actieve benadering van de school van uw kind, wij verzorgen de voorlichting op de school en de ondersteuning tijdens de actie
  • een actieve benadering van uw bedrijf voor een actie of bijvoorbeeld een verdubbeling van donaties van het personeel, naar voorbeeld van Alexander Calder Arbeidsintegratie. Wij komen graag langs om de mogelijkheden uit te leggen
  • ook andere ideeën zijn van harte welkom

onze kinderen

Rest ons nog u heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2006 te wensen.

Met vriendelijke groet,
Annelies van de Ven
Voorzitter Stichting Nav-Jeevan
Derde Rompert 26
5233 AJ Den Bosch
telefoon 073-6417676 of 06-53382577