Nav-Jeevan

Facebook

Nieuwsbrief december 2015

Sinds onze vorige nieuwsbrief van juli 2015 is er heel wat gebeurd bij Nav-Jeevan. allereerst zijn wij trots de erkenning gekregen te hebben voor Junior College. Dit betekent dat de kinderen bij ons hun middelbare school diploma kunnen halen en tot en met klas 12 bij ons kunnen blijven.

Nav-Jeevan schreef dit jaar in voor een tribal project. Het gaat om de armste van de armsten uit de buitengebieden van Nagpur. Nav-Jeevan is in augustus als enige school in Nagpur uitgekozen. Dit is een enorme doorbraak. Door gebrek aan inkomsten konden we de afgelopen jaren niet meer dan ongeveer 220 kinderen toelaten. Door deze toekenning werden dit er 330. We kregen namelijk toestemming om zelf ongeveer 100 tribal kinderen te werven. Voor deze tribal kinderen zullen we van de overheid een jaarlijkse bijdrage krijgen.

De tribals komen diep uit de jungle gebieden van Maharasthra. Door strengere wetgeving inzake wildlife bescherming moesten zij de jungle, hun natuurlijke leefgebied, verlaten. Velen van hen verloren hierdoor hun inkomsten. Zij verdienden hun geld met het verzamelen en verkopen van takken en bladeren van tabaksplanten (tendu). Zij vertrokken naar de buitengebieden van steden en dorpen in de hoop daar werk te vinden.


De tribals vonden als ze geluk hadden kleine baantjes maar zij leven met hun families in extreme armoede. Zij kunnen vaak niet communiceren met de lokale bevolking omdat ze een eigen taal spreken. Het departement van tribal welzijn van de staat Maharasthra startte met dit project waarvoor zij scholen met verblijfsfaciliteiten selecteerden.

Wij hebben in het verleden laten zien dat we het vertrouwen van de ouders kunnen winnen. Onze maatschappelijk werkers gingen op pad en wisten binnen 1½ maand de ouders van 111 kinderen te overtuigen van het belang van een goede opleiding, medische zorg, voeding en de juiste aandacht voor hun kinderen. De meeste hebben nog nooit op school gezeten en hebben geen kleding om te dragen. Bovendien zijn ze ernstig ondervoed.

Het is de kip en het ei verhaal. We krijgen pas een bijdrage van de overheid nadat de inspectie heeft vastgesteld dat de kinderen er zijn en er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan.

Allereest moest de bouw van de derde verdieping afgerond worden. Door gebrek aan inkomsten was die vorig jaar stilgelegd. We hadden nog ruim 20.000 euro nodig om de bouw af te ronden, gelukkig werd dit mogelijk gemaakt door een extra gift van Godert van Buren, eigenaar van de Calder holding, een gift die weer door het bedrijf werd verdubbeld. De bouw wordt deze maand afgerond en hierdoor zullen een grote en twee kleine slaapzalen beschikbaar komen.

Daarnaast was nog 10.000 euro nodig voor stapelbedden, matrassen, lakens, schoolkleding, schoenen, schoolbenodigdheden enz. We waren heel blij toen de Stichting Belangenbehartiging voor het (zeer) jonge kind ons hiervoor een subsidie toekende.

In de eerste week van oktober arriveerden de tribalkinderen. Bij toeval kwamen wij op de 13e aan voor ons jaarlijkse bezoek aan het project. Wij zijn erg blij van dichtbij meegemaakt te hebben hoe snel de kinderen zich aanpasten. Hoewel de meesten alleen de tribaltaal spraken zongen ze na twee weken voor de jarigen al Happy Birthday in het Engels en ze begonnen ook al een beetje met ons te communiceren: "good morning auntie" en "good morning uncle", "how are you?". Het is niet niks als je opeens in een heel andere omgeving terecht komt, waar je de taal niet verstaat, kleren aan moet en moet wachten als je naar het toilet moet, terwijl je voorheen gewoon direct in de natuur je behoefte kon doen. Flexibel als kinderen zijn hadden ze zich na twee weken al aardig aangepast. Wij hopen dat we ze door middel van opleiding een mooie toekomst kunnen bieden.

De kinderen slapen nu nog met meerderen in een bed
Maar er wordt hard gewerkt en aan het eind van de maand zullen zij allemaal een eigen bed hebben

De afgelopen winters hadden we last van de uitbraak van schurft onder de kinderen. Van de gemeente Den Bosch ontvingen wij een subsidie voor de aanschaf van twee water boilers op zonne-energie zodat de kinderen zich in de winter kunnen wassen met warm water.

Samen hebt u in 2015 ongeveer 69.000 euro gedoneerd voor Nav-Jeevan. Een prachtig resultaat. Het exacte bedrag kunt u in de eerste week van januari 2016 zien op onze website.

Wij danken u voor uw donaties en hopen dat u ons ook in de toekomst blijft steunen.

De kinderen en medewerkers van Nav-Jeevan wensen u fijne kerstdagen en alle goeds voor 2016

Met vriendelijke groet,
Annelies van de Ven
Voorzitter Stichting Nav-Jeevan
Derde Rompert 26
5233 AJ Den Bosch
telefoon 073-6417676 of 06-53382577