Nav-Jeevan

Facebook

Donaties

Uw gift is zeer welkom. U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL08INGB0009475224 t.n.v. Stichting Nav-Jeevan te Den Bosch.

Het is ook mogelijk geld over te maken vanuit het buitenland:

  • IBAN nummer: NL08INGB0009475224
  • Stichting Nav-Jeevan, Derde Rompert 26, 5233 AJ Den Bosch, The Netherlands
  • Biccode: INGBNL2A
  • Bank: ING Bank NV, POB 1800, 1000 BV Amsterdam, The Netherlands


Uw bijdrage is in beginsel fiscaal aftrekbaar. Stichting Nav-Jeevan heeft een ANBI status: de stichting staat bij de fiscus aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.

Dit brengt mee dat het doen van schenkingen (mits de som hiervan tussen de 1% en 10 % van het onzuiver inkomen ligt) met een minimum van 60 euro fiscaal aftrekbaar is en er een volledige vrijstelling is van successie- en schenkingsrecht voor verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen.

Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke uitkering over langere periode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar. Op die manier wordt uw gift aanzienlijk goedkoper of kunt u met dezelfde netto last meer bijdragen aan het project.

Bent u geïnteresseerd in zo'n overeenkomst laat het dan even weten. U krijgt dan informatie toegestuurd.

Besluit u donateur te worden stuur of e-mail dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar Stichting Nav-Jeevan, Derde Rompert 26, 5233 AJ Den Bosch, nav-jeevan@home.nl